Uit de maandelijkse enquête van de Europese Commissie bleek woensdag dat het economisch sentiment in de 20 landen die de euro delen is gestegen van een herziene 93,5 in oktober naar 93,8 punten. Economen gepolst door Reuters hadden een stijging tot 93,7 punten verwacht.

Het sentiment in de dienstensector, de grootste sector van de economie in de eurozone, steeg tegen de verwachting in van een daling, terwijl het sentiment in de industrie daalde tegen de verwachting in van een stijging.

De werkgelegenheidsverwachtingen daalden door minder optimistische werkgelegenheidsplannen bij managers in de dienstensector. De plannen voor de industrie en de detailhandel veranderden nauwelijks en die voor de bouw waren optimistischer.

De inflatieverwachtingen onder consumenten daalden voor de tweede achtereenvolgende maand, terwijl de verkoopprijsverwachtingen onder fabrikanten daalden naar een dieptepunt in drie jaar.

Klik voor gegevens van de Europese Commissie op:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en