In de Verenigde Staten bereikte de reële groei ongeveer 3 %, terwijl het werkloosheidspercentage voor het tweede opeenvolgende jaar onder de 4 % bleef. De inflatie, hoewel nog steeds boven het doel van de Federal Reserve, is gedaald tot ongeveer 3 %, terwijl deze in 2022 nog recordhoogten bereikte. In Europa herstelt de economische groei zich na de schokken van de energieprijzen en rentetarieven, en de wereldwijde verwerkende industrie vertoont tekenen van herstel.

Op de financiële markten zijn de mondiale aandelen (de MSCI World-index) met 11 % gestegen in de eerste zes maanden van 2024 en met 20 % op jaarbasis. Kortlopende staatsobligaties bieden nu reële positieve rendementen, wat een bemoedigend teken is voor beleggers die op zoek zijn naar zekerheid.

De groei van de huishoudinkomens in Europa en de Verenigde Staten, die rond de 6 % ligt, heeft een robuuste consumptie ondersteund. Bedrijven zijn zelden zo efficiënt geweest in het omzetten van verkopen in winsten, met niet-financiële winstmarges die bijna 18 % bereiken in de Verenigde Staten en verdubbelen tot 10 % in Europa en Japan in het afgelopen decennium.

De inflatie zou kunnen vertragen en tegen het einde van het jaar onder de 3 % kunnen blijven in de Verenigde Staten dankzij een matiging van de huisvestingskosten en een tragere loongroei. Echter, inflatiedruk kan de inflatie boven de doelstellingen van de centrale banken houden, wat hogere monetaire beleidsrentes en hogere obligatierendementen zou kunnen betekenen.

Obligatiemarkten: de rendementen van staatsobligaties zullen waarschijnlijk hoog blijven in vergelijking met het afgelopen decennium, wat de verwachtingen van toekomstige monetaire beleidsrentes, groeivooruitzichten en inflatie weerspiegelt, evenals een risicopremie. De rendementen van 10-jaars obligaties zijn nauw verbonden met de nominale bbp-groei, die momenteel boven de 5 % ligt in de Verenigde Staten.

Aandelenmarkten: bedrijven zijn er tot nu toe in geslaagd hun winstmarges te handhaven door prijzen te verhogen en kosten te beheersen, wat vooral gunstig is geweest voor grote kapitalisaties met bedrijfsmodellen die bestand zijn tegen inflatie en stijgende rentetarieven. Historisch gezien presteren aandelen goed in gematigde inflatieomgevingen. Wanneer de inflatie tussen de 2 % en 3 % ligt, boeken aandelen gemiddeld een jaarlijks rendement van bijna 15 %. Aandelen zouden moeten profiteren van sterkere winstgroei en het vermogen van bedrijven om prijsstijgingen door te berekenen aan consumenten. De winstmarges van bedrijven blijven hoog en de aandelenwaarderingen zouden ondersteund moeten blijven in een omgeving van hogere groei en inflatie.

Voor de variaties sinds het begin van het jaar, ga naar Successen > Top bewegingen.
Voor Nederland is dat hier
 (selecteer Nederland onder het filter “Europa”), Belgen kunnen hier terecht (selecteer België onder het filter “Europa”).

In Europa: na jaren van voorzichtigheid en dividendverlagingen hebben Europese bedrijven een nieuwe vastberadenheid getoond om hun aandeelhouders te belonen. Deze trend is vooral zichtbaar in de financiële en industriële sectoren, waar bedrijven hun balansen sterk genoeg achten om kapitaal te herverdelen. Naast het verhogen van dividenden zijn ze begonnen met het terugkopen van hun eigen aandelen, een gebruikelijke praktijk in de Verenigde Staten maar tot nu toe zeldzaam in Europa. Deze verschuiving naar een meer aandeelhoudersvriendelijke bedrijfsvoering gaat gepaard met een verbetering van de economische fundamenten in de eurozone. De consumptie wordt ondersteund door stijgende lonen en de winstvooruitzichten van bedrijven zijn positief. Bovendien zouden de rentetarieven moeten dalen, wat extra steun biedt aan consumenten en bedrijven. De Europese Centrale Bank (ECB) zou tegen het einde van het jaar meer renteverlagingen moeten doorvoeren dan de Amerikaanse Federal Reserve. De wereldwijde aandelenrally zou zich kunnen uitbreiden naar nieuwe regio's, buiten de Verenigde Staten, en naar nieuwe marktkapitalisaties, buiten de grote bedrijven. Hoewel optimistische voorspellingen voor Europese aandelen in het verleden vaak zijn teleurgesteld, lijken de Europese markten op een keerpunt te staan, zowel om structurele als cyclische redenen.

Sectorvooruitzichten: de sectoren technologie, niet-essentiële consumptie, gezondheid en industrie hebben momenteel de beste vooruitzichten. De technologiesector vertoont de beste winstgroeivooruitzichten, terwijl de discretionaire consumptie zou moeten profiteren van het einde van de overvoorraden. De gezondheidssector ziet de winstgroei herstellen van -20 % in 2023 tot +8 % dit jaar.

En wat met AI? Aan de ene kant blijft kunstmatige intelligentie aanzienlijke belangstelling wekken, zowel op het gebied van investeringen als productiviteitswinsten. AI zou een economische impact kunnen hebben die vergelijkbaar is met die van de stoommachine, elektriciteit en de personal computer. Aan de andere kant blijven er onzekerheden bestaan over de kortetermijnimpact van deze technologie op de wereldeconomie en op langere termijn op de arbeidsmarkt.

De eerste zes maanden van 2024 hebben een veerkrachtige wereldeconomie en goed presterende financiële markten laten zien. Voor het einde van het jaar blijven de vooruitzichten positief, met aanhoudende winstgroei en volgehouden aandeelwaarderingen.