ANIES BASWEDAN

- Streef naar 5,5%-6,5% gemiddelde jaarlijkse economische groei van 2025-2029

- 15 miljoen banen creëren, waaronder 'groene' banen

- De belasting/BBP-ratio verhogen van 10,4% in 2022 naar 13%-16% in 2029

- Streef naar een jaarlijkse inflatie van 2%-3% van 2025-2029

- Stimulansen bieden voor hernieuwbare energieprojecten

- Voer een koolstofbelasting in waarvan de opbrengsten gebruikt moeten worden als dotatiefonds om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te financieren

- Het 'dorpsfonds' verhogen van de huidige 1 miljard rupiah naar 5 miljard rupiah ($317.965) voor elk dorp.

- De toegang tot wereldmarkten voor palmolieboeren verbreden

- Versterken van vrijhandelsovereenkomsten en de rol van Indonesië in internationale financiële instellingen

- De import van basisvoedsel tot een minimum beperken

- 2 miljoen nieuwe betaalbare woningen creëren, ook voor informele werkers en jongeren

- Bosbehoud- en herstelprojecten versnellen

- Nieuwe bouw van kolengestookte elektriciteitscentrales beperken en bestaande stilleggen, vooral op Java en de Bali-eilanden

- Schuld van staatsbedrijven herzien, schuldherstructureringsprogramma voortzetten

- Wet op de banenschepping herzien om eerlijke lonen voor werknemers te garanderen

- Het $32 miljard kostende project voor een nieuwe hoofdstad evalueren

- Evalueer het voedsellandgoedprogramma en vervang het door contractlandbouw, een regeling die ervoor moet zorgen dat landbouwproducten verkocht worden

- Een vermogensbelasting opleggen aan de 100 rijkste mensen van Indonesië

- De nikkelindustrie doorlichten, met de nadruk op de gevolgen voor het milieu en het welzijn van huishoudelijk personeel

- Het agentschap voor corruptiebestrijding versterken door de wet die het agentschap regelt te herzien

- De vergunningsvereisten voor de bouw van gebedshuizen versoepelen

GANJAR PRANOWO

- De programma's van de vertrekkende regering van president Joko Widodo voortzetten

- Streven naar een gemiddelde jaarlijkse economische groei van 7%

- 17 miljoen nieuwe banen creëren

- De bouw van de nieuwe hoofdstad versnellen

- Het defensiebudget als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) verhogen van ongeveer 0,8% nu naar 1%-2%. Militaire hardware moderniseren

- Streven naar een aandeel van 30% hernieuwbare bronnen in de energiemix tegen 2029

- Meer producenten van hernieuwbare energie toestaan om gebruik te maken van de elektriciteitsnetten van staatsbedrijven om het gebruik van groene energie te stimuleren.

- Een speciaal ministerie voor de palmoliesector oprichten

- Handhaven van het moratorium op ontbossing, versnellen van herbebossingsprogramma's

- Creëer een digitaal systeem voor belastinginning onder het nieuwe belastingagentschap dat losstaat van het ministerie van Financiën

- De afgifte van vergunningen voor nieuwe nikkelsmelterijen beperken om een verder overaanbod te voorkomen

- Uitbreiding van de sociale voorzieningen tot 15 miljoen gezinnen, tegenover 10 miljoen nu

- Financiering verstrekken om ervoor te zorgen dat ten minste één lid van een arm gezin onderwijs krijgt tot aan de universiteit

- Het nationale agentschap voor corruptiebestrijding versterken

- Een ongebonden buitenlands beleid handhaven

- Indonesië's engagement versterken om de strijd van het Palestijnse volk te steunen

- De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties en haar besluitvormingsproces nieuw leven inblazen, vooral met betrekking tot geschillen in de Zuid-Chinese Zee.

PRABOWO SUBIANTO

- Het programma van president Joko Widodo voor de bouw van een nieuwe hoofdstad voortzetten

- Hulpbronnen stroomafwaarts ontwikkelen, ook in de maritieme sector

- 19 miljoen nieuwe banen creëren

- Oprichting van een staatsagentschap voor inkomsten, verhoging van de staatsinkomsten naar 23% van het BBP

- Drempel voor niet-belastbaar inkomen verhogen, individueel inkomstenbelastingtarief verlagen

- Verstrek leningen aan digitale startende bedrijven

- Volledige uitroeiing van extreme armoede binnen twee jaar na ambtsaanvaarding

- Gratis lunch en melk verstrekken aan leerlingen van de basisschool tot de middelbare school, tegen een jaarlijkse kostprijs van 450 biljoen roepia of ongeveer $29 miljard

- Zelfvoorzienend worden op het gebied van voedsel, energie en water

- Slimme landbouw toepassen om de productie te verhogen en de participatie van jonge boeren te vergroten

- Kolencentrales buiten bedrijf stellen, het koolstofvrij maken versnellen

- Geleidelijk het defensiebudget verhogen, militaire hardware moderniseren

- Streven naar een aanzienlijke verhoging van het palmolieaandeel in de biodieselmix, meer bio-ethanol in brandstof tegen 2029, en aandringen op het gebruik van bioavtur, een duurzame vliegtuigbrandstof.

- Een orgaan voor palmolie oprichten met de bevoegdheid om de regels van de verschillende ministeries die toezicht houden op de sector te harmoniseren

- Oprichten van een taskforce om te kijken naar het beperken van buitenlandse werknemers

- De afgifte van vergunningen voor nieuwe nikkelsmelterijen beperken om een verder overaanbod te voorkomen

- Audit van de mijnindustrie, inclusief de nikkelsector, met de nadruk op de levensomstandigheden van de arbeiders

- Het niet-gebonden buitenlandse beleid van Indonesië handhaven

($1 = 15.725,0000 roepia)