AMERIKAANSE SENAAT KRIJGT GENOEG STEMMEN OM JUDY CHANG, EEN DEMOCRAAT, TE BENOEMEN IN DE FEDERALE REGELGEVENDE COMMISSIE VOOR ENERGIE, DE STEMMING GAAT VERDER