S&P 500 NUTSSECTOR DAALT NAAR LAAGSTE PUNT IN ZES WEKEN, LAATSTE DALING 1,07%