Trendy land met veel kansen

Japan valt de laatste jaren niet alleen op de beurzen op. Het land ziet zijn toeristische bezoekersaantallen de niveaus van 2019 overtreffen, gestimuleerd door een toename van het aantal westerse toeristen. De uitstraling van de Japanse cultuur profiteert zo van de economische structuur van het land, maar ook van zijn financiële markten.

Performance indices japonais

De Japanse markt presteert duidelijk beter sinds de tweede helft van 2023

De parallel tussen de toename van het toerisme en die van de Japanse financiële markten is bijzonder coherent, aangezien hun oorsprong kan worden verklaard door de atypische economische situatie van het land. Japan worstelt sinds eind jaren '80 met een chronische deflatoire crisis, waarvan de gevolgen vandaag de dag nog steeds duidelijk zichtbaar zijn.

Sinds 2022, met westerse economieën die geconfronteerd worden met een inflatiecrisis, heeft de Japanse centrale bank zich losgemaakt van het monetaire beleid van de FED en de ECB, wat leidde tot een sterke daling van de yen, respectievelijk met 25 % en 30 % ten opzichte van de euro en de dollar sinds begin 2020. Deze dynamiek lijkt niet af te nemen ondanks het einde van de negatieve rentevoeten waartoe de Japanse centrale bank in maart 2024 besloot. Ten koste van de binnenlandse consumptie, versterkt deze daling de aantrekkelijkheid van het land voor toeristen maar ook voor beleggers. Voor deze laatsten zal de dekking tegen dit wisselkoersrisico een belangrijke factor zijn in hun prestaties.

Chute du yen depuis 2020

De yen in vrije val, verzwakt door het monetaire beleid van de FED en de ECB

Anderzijds heeft deze langdurige economische malaise geleid tot een sterke onderwaardering van Japanse aandelen ten opzichte van hun Europese en Amerikaanse tegenhangers. Ondanks het recente stijgingstraject hebben Japanse bedrijven nog een lange weg te gaan om hun achterstand in te halen. Wat betreft de kleine kapitalisaties heeft deze inhaalslag nog niet plaatsgevonden en er is nog steeds een aanzienlijke onderwaardering merkbaar. In feite lijden deze aandelen, naast de onderinvestering van de Japanners op hun binnenlandse markten, nog steeds onder de gevolgen van de crisis van 1989, en zijn ze weinig zichtbaar, soms ontoegankelijk, voor internationale beleggers.

Passieve strategie of stock picking?

Om te profiteren van de dynamiek op de Japanse markt zijn de sectoren toerisme en cultuur, evenals exportbedrijven, met name in de sectoren gezondheid, elektronica of industrie, die profiteren van de val van de yen, aan te bevelen.

Nadat een belegger zijn of haar beleggingsthema’s heeft gekozen, gaat het erom de waarden te selecteren die in portefeuille moeten worden opgenomen. Hiervoor blijven ETF's een evenwichtige keuze, vooral op een onbekende markt.

Veel ETF's stellen beleggers in staat om een passieve strategie te implementeren.

De ETF's die beleggen in de Topix-index zijn te verkiezen boven de Nikkei 225. De Topix biedt namelijk een sterkere diversificatie, waarbij bedrijven vanaf 150 miljoen euro aan kapitalisatie worden opgenomen, en de wegingsmethodologie op basis van kapitalisaties meer zinvol is. Ook de ETF's MSCI JAPAN en MSCI JAPAN SMALL CAP stellen je in staat om in de Japanse markt te beleggen. Merk op dat deze laatste aanzienlijk minder presteert omdat die markt niet profiteert van de huidige dynamiek op de grote kapitalisaties.

Voor een belegger die een actieve strategie wil implementeren, zullen de aandelenscreener en de aandelenfiches van MarketScreener van onschatbare waarde blijken. Gezien de lage zichtbaarheid van de kleine Japanse kapitalisaties en een weinig overzichtelijke markt, zullen deze tools je in staat stellen om je criteria te verfijnen onder de 3.900 bedrijven die genoteerd zijn aan de Japanse beurs.

De aandelenscreener – een waardevol hulpmiddel voor een strategie van stock picking

Enkele denkpistes

Hier zijn enkele denkpistes voor kleine kapitalisaties die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de huidige hype rond Japan.

In de sector van de toeristische accommodatie blijft Greens Co., met een stijging van 30 % sinds begin 2024, goedkoop met een k/w-verhouding van 7x. Hoewel het bedrijf een grote schuldgraad heeft sinds de pandemie, liet het bedrijf een ruim positieve vrije kasstroom optekenen in 2023 en een sterke groei dankzij de levendigheid van de toeristische sector. In mindere mate kan ook de sector van de restauratie en van entertainment mooie investeringskansen bieden, hoewel minder ondergewaardeerd. Zo is bijvoorbeeld de stijging van 60 % van het aandeel KFC Holdings Japan als reactie op het privatiseringsproject geleid door het Amerikaanse fonds Carlyle Group, symptomatisch voor de toenemende interesse van internationale beleggers.

In de industriële en technologische sectoren profiteren bedrijven van de zwakte van de yen ten opzichte van de euro en de dollar om hun export te versterken. Zo kan je profiteren van solide kansen in de sectoren van de automobiel (Aisan Industry Co, G-tekt Corporation), de halfgeleiders (Techpoint, SK-electronics Co, Tazmo) of de gezondheid (Mochida Pharmaceutical Co, BML) tegen lage k/w-niveaus in vergelijking met de Amerikaanse en Europese markten. Naast het potentieel van deze bedrijven valt hun grote kasreserve op. Het is gemakkelijk om op de Japanse markt bedrijven te vinden die tegen nauwelijks twee keer hun nettokaspositie worden gewaardeerd. Deze combinatie van factoren maakt dat Japanse aandelen een gunstige verhouding risico/rendement bieden.

Op een moment dat de Chinese markten stagneren en de Amerikaanse en Europese markten pieken in waardering bereiken, doet een slimme belegger er goed aan zijn portefeuille te diversifiëren met Japanse waarden. Zo zal de diversificatie van je portefeuille op de Japanse markt je in staat stellen te profiteren van nog steeds ondergewaardeerde aandelen dankzij de implementatie van een passieve strategie, via ETF's, of door stock picking met de tools die door MarketScreener worden aangeboden.