De studie getiteld "Insider Ownership And Firm Performance: A Resource Dependence Perspective" uitgevoerd door Te-Kuang Chou van de Southern Taiwan University of Science and Technology, gepubliceerd in Journal of Applied Business Research in mei 2015, onderzocht de empirische relatie tussen interne eigendom ('insider ownership'), of de aandelenbelangen van topmanagers, en de prestaties van Taiwanese bedrijven.

Studiecontext

Dit onderzoek bouwt voort op de resource dependence theory en stelt dat positieve convergentie-effecten en negatieve verankeringseffecten naast elkaar kunnen bestaan in verschillende industriële contexten. Verankering beschrijft de neiging van topmanagers om vast te houden aan routines, geen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en op hun lauweren te rusten. Voor deze studie gebruikten de onderzoekers regressiemodellen op basis van vaste-effecten-data en een steekproef van 1.156 reële waarnemingen. Ze definieerden industriële contexten op basis van industriële complexiteit en bedrijfsschaal.

Studieresultaten

De studieresultaten toonden aan dat intern eigendom de bedrijfsprestaties op verschillende manieren beïnvloedt, afhankelijk van de industriële context. In complexe en grootschalige contexten wordt een sterk intern eigendom geassocieerd met lagere prestaties, wat het 'verankering'-argument ondersteunt.

In complexe industrieën, waar zakelijke omstandigheden snel veranderen, technologie en bijbehorende kennis snel vorderen en verticale en horizontale relaties tussen bedrijven complex zijn, hebben bedrijven de neiging meer externe personen of belanghebbenden in hun bestuur op te nemen om toegang te krijgen tot de benodigde heterogene bronnen. Bovendien verhoogt een complexe context onvermijdelijk de informatieasymmetrie en biedt ze extra mogelijkheden voor verankering van insiders, vooral wanneer deze een aanzienlijk deel van het kapitaal bezitten. In een context van hoge complexiteit is een sterke interne eigendom dus waarschijnlijk nadelig voor de bedrijfsprestaties, wat het verankeringsargument bevestigt.

Aan de andere kant, in minder complexe en kleinschalige contexten, is sterke interne eigendom gekoppeld aan betere prestaties, wat het convergentie-argument ondersteunt.

Bron: Insider Ownership And Firm Performance: A Resource-Dependence Perspective

Deze resultaten van positieve convergentie-effecten en negatieve verankeringseffecten impliceren dat de effecten van interne eigendom op bedrijfsprestaties niet eendimensionaal zijn en dat de regulering van bedrijfsvoering rekening moet houden met de specifieke industriële context.

Bijdrage van de studie aan het domein van beursbeleggingen

Deze studie biedt een perspectief aan het domein van beursbeleggen door het belang van de industriële context bij de beoordeling van de impact van interne eigendom op bedrijfsprestaties te benadrukken. Beleggers kunnen deze informatie gebruiken om hun beleggingsstrategieën te verfijnen door rekening te houden met de industriële complexiteit en de schaal van het bedrijf bij het evalueren van interne eigendomsstructuren.

In de praktijk zouden beleggers voorzichtiger kunnen zijn bij het investeren in grote bedrijven met veel intern eigendom in complexe industriële contexten, omdat dit een verhoogd risico op 'verankering' kan aanduiden. Omgekeerd kan een sterke interne eigendom in kleinere bedrijven en in minder complexe sectoren een positief teken zijn, aangezien de eigendom wijst op een uitlijning van de belangen van managers en aandeelhouders.

Hoewel deze studie zich beperkt tot Taiwanese bedrijven, benadrukt ze de noodzaak van een genuanceerde en contextuele benadering bij het beoordelen van bedrijfsvoering en beleggingsbeslissingen, en biedt ze beleggers een breder kader voor het ontwikkelen van investeringsstrategieën.