De ultrasnelle blockchain: na drie jaar ontwikkeling werd Solana officieel gelanceerd in 2020. De Solana blockchain, die ontwikkeld is door Amerikaanse ingenieurs van grote Amerikaanse bedrijven als Google, Microsoft en Apple, wil rechtstreeks concurreren met Ethereum door snelheid en efficiëntie te bieden om de schaalbaarheidsproblemen van de huidige blockchains op te lossen. Solana biedt onderdak aan gedecentraliseerde financieringsprojecten (DeFi), maar ook aan veilingplatforms voor onder andere NFT (Non fungible token).

Het toegepaste mechanisme is de "Proof of history" en is gekoppeld aan de "Proof-of-Stake", waardoor een ononderbroken keten van transacties in een duidelijke en precieze volgorde tot stand kan komen. Het aantal uitgevoerde transacties kan het theoretische aantal van 50.000 per seconde bereiken, tegenover een gemiddelde van 15 per seconde voor Ethereum. Heel eenvoudig: Solana wil de standaardoptie worden voor alle Dapps. Drie belangrijke innovaties stellen Solana Labs in staat een zeer performante technologie aan te bieden:

Tower BFT (Byzantine Fault Tolerance): Algoritmische oplossing die de blokvalidatietijden radicaal verkort Golfstroom: Protocol voor het routeren van transacties op het netwerk. Het is met name dankzij deze technologie dat Solana in staat is 50.000 transacties per seconde te verwerken. Turbine: Een protocol voor het verminderen van blokverspreiding. Door gegevens in fragmenten op te splitsen alvorens ze te verzenden, verbetert Turbine de snelheid van de transactieverwerking aanzienlijk en lost het bandbreedteproblemen op.

Anderzijds valt het gebrek aan transparantie van de informatie over het draaiboek van het project op. Wij bevinden ons inderdaad in de beginfase van een bruisend ecosysteem en in tegenstelling tot andere projecten is het moeilijk Solana verder te projecteren dan wat het momenteel doet.

Kenmerken:

Solana heeft zijn eigen token: SOL. Het token laat net als vele cryptos toe om te betalen voor transacties en interacties op zijn blockchain.

...