Ondersteuning voor Ethereum: het verklaarde doel is de mogelijkheden uit te breiden die op de Ethereum-blockchain zijn ontwikkeld. Bovendien moet gezorgd worden voor interoperabiliteit en schaalbaarheid van de blockchain, die momenteel verzadigd is. Polygon wordt de "Commit chain" van het Ethereum-netwerk genoemd, met andere woorden, een blockchain die parallel aan het hoofdnetwerk werkt. Geconfronteerd met de congestie van het hoofdnetwerk van Ethereum, maken de oplossingen die Polygon als "tweede laag" biedt het mogelijk de kosten te verminderen en het aantal mogelijke transacties te verveelvoudigen.

Kenmerken:

De native token van Polygon is de : MATIC. Het is een ERC-20 standaardtoken. Het wordt gebruikt om transacties te betalen en om verschillende producten van het protocol te voeden. Het werkt met de Proof-of-Stake. Met dit protocol kunnen transacties veel sneller verwerkt worden dan met het moedernetwerk, Ethereum, en worden de transactiekosten drastisch verlaagd. Aan de andere kant is Polygon volledig afhankelijk van Ethereum, in die zin dat deze tweede laag, "Polygon" genaamd, de Ethereum moederlaag ondersteunt. Als op een dag Ethereum fundamenteel ontwricht zou worden, is de kans groot dat Polygon dat ook zou worden.

...