De Ethereum Support Layer: Optimism is een laag 2 schalingsoplossing voor Ethereum die tot 2000 transacties per seconde (TPS) mogelijk maakt. Meer bepaald registreert het batches van transacties die aan de hoofdketen van Ethereum zijn voorgelegd en voert ze uit op een parallelle Layer 2-keten via een proces dat "transaction rollup" wordt genoemd. Eenvoudig gezegd verzacht deze techniek het grootste deel van de transactieberekenings- en opslagoverhead van Ethereum. In zekere zin is het een oplossing die direct bovenop Ethereum komt om het netwerk op te laden. Voor Optimisme kunnen we echt spreken van een laag die bovenop en afhankelijk is van de evolutie van Ethereum. We zouden zelfs kunnen spreken van een "moeder-dochter" relatie tussen Ethereum en Optimism, die hetzelfde consensus algoritme delen en waarbij de "dochter" keten de lasten verlicht van de moeder waaraan zij ondergeschikt is. Veel van de gedecentraliseerde toepassingen van Ethereum staan op Optimism om ontwikkelaars en gebruikers een betere ervaring te bieden, zowel wat betreft doorlooptijd als transactiekosten.

Kenmerken:

Optimisme heeft zijn eigen native token: OP waarmee houders stemrecht krijgen over toekomstige updates van het protocol.

 

...