Het recent waargenomen technisch herstel van Tesla, Inc. zou een halte moeten vinden in de huidige prijszone. De timing lijkt ons goed om te anticiperen op een terugkeer van het bearish momentum, met 146.5 USD als belangrijkste koersdoel.

Om in te spelen op dit scenario gebruiken wij de BEST turbo Short Société Générale DE000SW7FLM7 die noteert op 3.492 EUR. De mogelijke winst voor het beursproduct bedraagt 80% en de theoretische stop loss wordt initieel vastgesteld op 193 USD, wat het risico beperkt tot -40%.


Wij volgen de voorgestelde producten verder op en schrijven een nieuw bericht voor het afsluiten van de positie. In dit opzicht wordt het koersdoel en de stop loss slechts ter indicatie vermeld; deze kunnen worden gewijzigd in functie van de marktomstandigheden en onze visie.