Het aandeel Signify N.V. vertoont op korte termijn een opwaartse trend boven de steun van de 25.89 EUR. Als gevolg van de recente stijgingen zou de weerstand van 28.21 echter tot enkele winstnemingen kunnen leiden. Het lijkt dus een goed moment om in te zetten op dit scenario en aldus te anticiperen op een koersterugval richting de 25.9 EUR met een stoporder net boven de 29.2 EUR.

Om te profiteren van dit bear scenario kunnen we vanaf nu een positie innemen op de BEST turbo Short Société Générale BY71S . Dit beursproduct heeft momenteel een koers van 3.102 EUR. Het bereiken van ons doel betekent een potentieel rendement van 30%. Het niet uitkomen van deze strategie impliceert echter een theoretisch verlies van -25%.


Wij volgen de voorgestelde producten verder op en schrijven een nieuw bericht voor het afsluiten van de positie. In dit opzicht wordt het koersdoel en de stop loss slechts ter indicatie vermeld; deze kunnen worden gewijzigd in functie van de marktomstandigheden en onze visie.