Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     

BEST UNLIMITED TURBO BULL - ACCOR S.A.

(BL89S)
Real Time Euronext Paris  -  08:31 07-12-2022
6.286 EUR   +0.51%
13/09Winstneming van de BEST turbo Long DE000SN2KVW7 (+20%)
MS
18/07Verkoop van de BEST turbo Long DE000SN2KVW7 (+15.9%)
MS
OverzichtKoersenGrafiekenNieuws 
OverzichtAndere talenAnalyse MarketScreener

Kans op middellange termijn?

29/08/2022 | 10:01
Advies : Interessant vanaf EUR 23.69
Koersdoel : EUR 27
Stop-loss: EUR 21.8

Technisch gezien bevindt Accor zich op korte termijn in een negatieve configuratie, onder de weerstand van 26.27 EUR, zoals blijkt uit de neerwaartse trend van het 20-daagse voortschrijdend gemiddelde. Niettemin lijkt Accor, na de daling over de afgelopen handelsdagen, oversold te zijn. Daarbij bevindt de actuele koers zich in de buurt van een belangrijke technische steun rond 23.68 EUR. Dit niveau kan, althans op de korte termijn, de neerwaartse druk tegenhouden.
Wij verwachten daarom het begin van een technisch herstel in de richting van 27 EUR.

Wij kunnen ons daarop positioneren via de aankoop van de BEST turbo Long Société Générale DE000SN2KVW7 die noteert op 5.296 EUR. De mogelijke winst voor dit beursproduct bedraagt 55% en de theoretische stop loss wordt initieel vastgesteld op 21.8 EUR, wat het risico beperkt tot -35%.  Wij volgen de voorgestelde producten verder op en schrijven een nieuw bericht voor het afsluiten van de positie (behalve in het geval van een deactivering van het beursproduct). In dit opzicht wordt het koersdoel en de stop loss slechts ter indicatie vermeld; deze kunnen worden gewijzigd in functie van de marktomstandigheden en onze visie.

Mnemo ISIN Type Stop-loss niveauFinancieringsniveauAfloopdatum
BL89S DE000SN2KVW7 LONG 18.95 EUR 18.95 EUR -
Prijs Theoretische koerswinst Theoretisch koersverlies
5.296 55% -35%
Accor : Kans op middellange termijn?

© MarketScreener.com 2022
Turbo's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers in Nederland die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico's ervan in te schatten. De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument. Deze documenten zijn terug te vinden via de website www.sgbeurs.nl op de productpagina van het uitgegeven beursproduct onder "Documentatie". De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Reclame: dit artikel is reclame.
De inhoud van dit artikel is niet opgesteld door Société Générale. De juistheid, volledigheid of relevantie van verstrekte informatie is niet gegarandeerd. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gehouden (in nalatigheid of anderszins) voor enig direct of indirect verlies, schade, kosten of nadeel voortvloeiend uit het gebruik van dit artikel of de inhoud ervan en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij direct hetzij indirect, uitdrukkelijk of impliciet, contractueel, uit onrechtmatige daad, wettelijk of anderszins, in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of voor enige hierin vervatte opinie of voor enige fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen in dit artikel.
RESULTATEN MET BETREKKING TOT OF VERWIJZEN NAAR HET VERLEDEN, ZIJN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT IS OOK GELDIG VOOR HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. Bepaalde informatie in dit document kan afkomstig zijn van bronnen buiten Société Générale. In dit geval is de juistheid, volledigheid of relevantie van de verstrekte informatie niet gegarandeerd, hoewel deze informatie is vastgesteld uit serieuze bronnen die betrouwbaar worden geacht. Bepaalde elementen van dit document worden verstrekt op basis van marktgegevens die op een specifiek tijdstip zijn waargenomen en die kunnen variëren. De informatie en analyses die door MarketSreener worden geproduceerd, vormen slechts steun bij de besluitvorming voor investeerders. MarketSreener kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden naar aanleiding van het gebruik van informatie en analyses door lezers. MarketSreener is een onafhankelijk onderzoeksbureau. De lezer wordt geïnformeerd dat MarketSreener geen belangenconflict heeft dat de objectiviteit van zijn analyse zou kunnen aantasten. Cijfers met betrekking tot toekomstige prestaties zijn prognoses en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Alle reproductie- en representatierechten voorbehouden door Société Générale, MarketSreener.
Statische gegevens
ProductCertificat Turbo (Long)
Onderliggende waardeACCOR
UitgeverSociété Générale
MnemoBL89S
ISINDE000SN2KVW7
Stop loss-niveau18.95 EUR
Financieringsniveau18.95 EUR
Datum van uitgifte26/05/2022
LooptijdGeen afloopdatum
Ratio1 : 1
Uitgifteprijs10.64 EUR
Uitgiftevolume19.000
Vergoedingswijzecontante betaling
ValutaEUR
Technische indicatoren
Hefboom4.0086
Intriensieke waarde1.324
Afstand tot financieringsniveau6.14 EUR
Afstand tot financieringsniveau (%)24.47 %
Afstand tot stop loss-niveau6.14 EUR
Afstand tot stop loss-niveau %24.47 %
Spread0.118 EUR
Spread (%)1.87 %