BEST UNLIMITED TURBO BULL - ESSILORLUXOTTICA

(HM80S)
Real Time Euronext Paris  -  27/05 18:22:27 CEST
2.685 EUR   +19.76%
09/02ESSILORLUXOTTICA : Afsluiten van de turbo Long DE000SD3T430 (+10.2%)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuws 
OverzichtAndere talenAnalyse MarketScreener

Interessante technische configuratie

20/01/2022 | 09:13
Advies : Interessant vanaf EUR 174.24
Koersdoel : EUR 186.2
Stop-loss: EUR 166

Het technisch plaatje geeft een gunstig scenario weer voor de aankoop van EssilorLuxottica. Dit kunnen wij doen door gebruik te maken van de turbo Long Société Générale DE000SD3T430 die noteert op 4.786 EUR.
EssilorLuxottica is momenteel oversold en bevindt zich in de nabijheid een steunzone die momenteel getest wordt. Het lijkt ons een goed moment om te profiteren van een technische opleving in de richting van 186.2 EUR.

De mogelijke winst voor het beursproduct bedraagt 25%. De theoretische stop loss wordt initieel vastgesteld op 166 EUR, wat het risico zou moeten beperken tot -18%.


Wij volgen de voorgestelde producten verder op en schrijven een nieuw bericht voor het afsluiten van de positie (behalve in het geval van een deactivering van het beursproduct). In dit opzicht wordt het koersdoel en de stop loss slechts ter indicatie vermeld; deze kunnen worden gewijzigd in functie van de marktomstandigheden en onze visie.

Mnemo ISIN Type Stop-loss niveauFinancieringsniveauAfloopdatum
HM80S DE000SD3T430 LONG 128.2 EUR 128.2 EUR -
Prijs Theoretische koerswinst Theoretisch koersverlies
4.786 25% -18%
EssilorLuxottica : Interessante technische configuratie

© MarketScreener.com 2022
Turbo's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers in Nederland die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico's ervan in te schatten. De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument. Deze documenten zijn terug te vinden via de website www.sgbeurs.nl op de productpagina van het uitgegeven beursproduct onder "Documentatie". De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Reclame: dit artikel is reclame.
De inhoud van dit artikel is niet opgesteld door Société Générale. De juistheid, volledigheid of relevantie van verstrekte informatie is niet gegarandeerd. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gehouden (in nalatigheid of anderszins) voor enig direct of indirect verlies, schade, kosten of nadeel voortvloeiend uit het gebruik van dit artikel of de inhoud ervan en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij direct hetzij indirect, uitdrukkelijk of impliciet, contractueel, uit onrechtmatige daad, wettelijk of anderszins, in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of voor enige hierin vervatte opinie of voor enige fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen in dit artikel.
RESULTATEN MET BETREKKING TOT OF VERWIJZEN NAAR HET VERLEDEN, ZIJN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT IS OOK GELDIG VOOR HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. Bepaalde informatie in dit document kan afkomstig zijn van bronnen buiten Société Générale. In dit geval is de juistheid, volledigheid of relevantie van de verstrekte informatie niet gegarandeerd, hoewel deze informatie is vastgesteld uit serieuze bronnen die betrouwbaar worden geacht. Bepaalde elementen van dit document worden verstrekt op basis van marktgegevens die op een specifiek tijdstip zijn waargenomen en die kunnen variëren. De informatie en analyses die door MarketSreener worden geproduceerd, vormen slechts steun bij de besluitvorming voor investeerders. MarketSreener kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden naar aanleiding van het gebruik van informatie en analyses door lezers. MarketSreener is een onafhankelijk onderzoeksbureau. De lezer wordt geïnformeerd dat MarketSreener geen belangenconflict heeft dat de objectiviteit van zijn analyse zou kunnen aantasten. Cijfers met betrekking tot toekomstige prestaties zijn prognoses en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Alle reproductie- en representatierechten voorbehouden door Société Générale, MarketSreener.
Statische gegevens
ProductCertificat Turbo (Long)
Onderliggende waardeESSILORLUXOTTICA
UitgeverSociété Générale
MnemoHM80S
ISINDE000SD3T430
Stop loss-niveau128.2 EUR
Financieringsniveau128.2 EUR
Datum van uitgifte11/02/2021
LooptijdGeen afloopdatum
Ratio10 : 1
Uitgifteprijs1.05 EUR
Uitgiftevolume110.000
Vergoedingswijzecontante betaling
ValutaEUR
Technische indicatoren
Hefboom0
Intriensieke waarde1.191
Afstand tot financieringsniveau24.53 EUR
Afstand tot financieringsniveau (%)16.06 %
Afstand tot stop loss-niveau24.53 EUR
Afstand tot stop loss-niveau %16.06 %
Spread- EUR