ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022. De Raad wenst de aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") en potentiële investeerders te informeren dat op basis van een voorlopig onderzoek van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep (de "Managementrekeningen") voor het jaar eindigend op 31 december 2022 ("FY2022") en andere informatie die momenteel beschikbaar is voor de
Vennootschap, de Groep verwacht een geconsolideerd nettoverlies na belasting te boeken variërend van ongeveer RMB 100.0 miljoen tot 110,0 miljoen RMB voor FY2022 in vergelijking met de gecontroleerde geconsolideerde nettowinst van ongeveer 28,4 miljoen RMB voor het jaar eindigend op 31 december 2021 ("FY2021"). Op basis van de informatie waarover de Vennootschap momenteel beschikt, was het geconsolideerde nettoverlies na belastingen voor boekjaar 2022 voornamelijk toe te schrijven aan de uitvoering van controle- en lockdownmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-uitbraak in de stad Changchun vanaf 11 maart 2022, die rond half mei 2022 begon op te heffen; en de verdere uitvoering van sociale controlemaatregelen in de stad Changchun vanaf 28 november 2022 tot december 2022, toen de tweede golf van de Covid-19-uitbraak opnieuw opdook. Aangezien de controle- en afsluitingsmaatregelen en de gevolgen van de uitbraak zich voornamelijk tijdens het hoogseizoen voordeden, konden de bouwwerkzaamheden van de landschaps- en ecologische herstelprojecten waarvoor de Groep zich inzette niet worden uitgevoerd, wat de belangrijkste reden was voor een verwachte daling van de inkomsten van ongeveer RMB 240,0 miljoen tot RMB 250,0 miljoen en een verwachte daling van de brutowinst van ongeveer RMB 52,0 miljoen tot RMB 62,0 miljoen voor boekjaar 2022 in vergelijking met de gerapporteerde cijfers voor boekjaar 2021. De controle- en lockdownmaatregelen hebben ook de betalings- en meetcyclus van projecteigenaren verlengd, wat de belangrijkste reden is voor een verwachte toename van de bijzondere waardevermindering op handels- en overige vorderingen en contractactiva van
circa RMB 83,0 miljoen tot RMB 93,0 miljoen voor boekjaar 2022 in vergelijking met de gerapporteerde cijfers voor boekjaar 2021.