De raad van bestuur van ZJLD Group Inc. heeft aangekondigd dat de heer Yung Tse Kwong Steven heeft besloten om af te treden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de nominatiecommissie van de onderneming na afloop van de komende jaarlijkse algemene vergadering (de AVA) van de onderneming op 21 juni 2024, en zich niet herkiesbaar te stellen op de AVA omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn andere toekomstige inspanningen en zakelijke verplichtingen. De heer Yung Tse Kwong Steven heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad of het Bedrijf en dat er geen andere zaken met betrekking tot zijn aftreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden van de aandeelhouders van het Bedrijf en The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de Effectenbeurs).