ZJLD Group Inc. heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 verwacht het bedrijf een omzet van niet minder dan RMB 7,0 miljard, vergeleken met een omzet van ongeveer RMB 5,9 miljard voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022; (ii) een nettowinst van niet minder dan RMB 2,3 miljard voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, vergeleken met een nettowinst van ongeveer RMB 1,0 miljard voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023.0 miljard voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022; en (iii) een aangepaste niet-International Financial Reporting Standards ("non-IFRS") nettowinst Noot voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 van niet minder dan RMB 1,6 miljard, in vergelijking met een aangepaste nettowinst (nietIFRS maatstaf) van ongeveer RMB 1,2 miljard voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022.