Op 14 maart 2024 kondigde Zions Bancorporation, National Association aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Inspired Investing waarin de Raad van Bestuur van het bedrijf wordt verzocht om binnen het komende jaar een evaluatie uit te voeren en een rapport uit te brengen, tegen redelijke kosten en met uitsluiting van eigendomsinformatie en openbaarmaking van alles wat een erkenning van lopende rechtszaken zou inhouden, waarin wordt geëvalueerd hoe het bedrijf risico's overziet die verband houden met discriminatie van personen op grond van hun ras, huidskleur, of godsdienst (inclusief religieuze opvattingen), geslacht, nationale afkomst of politieke opvattingen, en of dergelijke discriminatie van invloed kan zijn op de uitoefening door personen van hun grondwettelijk beschermde burgerrechten. Daarnaast drong het bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om voor het aandeelhoudersvoorstel te stemmen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 26 april 2024.