Op 22 maart 2024 kondigde Zions Bancorporation, N.A. aan dat Jason Arbuckle, 46 jaar, met ingang van 1 april 2024 R. Ryan Richards zal opvolgen als Senior Vice President en Corporate Controller van de Bank. Zoals de Bank eerder aankondigde op 23 februari 2024, zal de heer Richards de functie van Executive Vice President en Chief Financial Officer op zich nemen. De heer Arbuckle is in 2014 bij de Bank in dienst getreden en was meest recentelijk Assistent Corporate Controller van de Bank voor Kredieten en Kapitaalmarkten.

Voordat hij zijn huidige functie in 2021 op zich nam, was de heer Arbuckle verantwoordelijk voor de verslaglegging en het boekhoudbeleid van de Securities and Exchange Commission van de Bank.