Op 27 maart 2024 diende Bowyer Research namens Alliance Defending Freedom een kennisgeving van vrijstelling van volmacht in en drong er bij de aandeelhouders van Zions Bancorporation, National Association op aan om voor een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de Raad van Bestuur wordt verzocht om een evaluatie te maken van de risico's in verband met discriminatie van potentiële klanten op verschillende gronden, die van invloed zouden zijn op de deelname van het bedrijf aan de markt (en bijgevolg op de uitoefening door het bedrijf van grondwettelijk beschermde rechten in de Verenigde Staten). Het voorstel zou zowel de Vennootschap als de aandeelhouders helpen door de bronnen van deze risico's te identificeren?risico's die zich de afgelopen jaren al hebben gemanifesteerd ten nadele van andere bedrijven die zich hebben ingelaten met verschillende vormen van bedrijfsactivisme, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.