Zillow Group, Inc. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur op 6 januari 2024 J. William Gurley heeft benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang. De heer Gurley is algemeen partner van Benchmark Capital, een durfkapitaalfirma, waar hij in 1999 bij kwam. Daarvoor was hij partner bij Hummer Windblad Venture Partners, een durfkapitaalbedrijf, onderzoeksanalist bij Credit Suisse First Boston, een investeringsbank, en ontwerpingenieur bij Compaq Computer Corporation, een fabrikant van computers en aanverwante onderdelen.

De heer Gurley is momenteel lid van de raad van bestuur van Stitch Fix, Inc, een beursgenoteerd bedrijf voor de personalisatie van mode, en Nextdoor Holdings, Inc, een beursgenoteerd sociaal netwerkbedrijf. De heer Gurley was eerder van 2005 tot 2015 lid van de raad van bestuur van Zillow Group, Inc. (inclusief haar voorganger, Zillow, Inc.). De heer Gurley heeft een B.S. in computerwetenschappen van de Universiteit van Florida en een M.B.A. van de Universiteit van Texas.

De heer Gurley voegt zich bij de heer Blachford, de heer Stephenson en mevrouw Thielke als klasse I-bestuurder. In overeenstemming met de gewijzigde statuten en de gewijzigde statuten van de onderneming zal de eerste zittingstermijn van de heer Gurley aflopen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024. Op basis van informatie verstrekt door de heer Gurley, en op basis van de beoordeling en aanbeveling van het benoemings- en bestuurscomité van de Raad, heeft de Raad bepaald dat de heer Gurley "onafhankelijk?

zoals die term gedefinieerd wordt onder de van toepassing zijnde regels en voorschriften van de Securities and Exchange Commission en de noteringsvereisten en regels van Nasdaq. Op dit moment is de heer Gurley nog niet benoemd in commissies van de Raad. De heer Gurley zal de standaardcompensatie ontvangen die niet-personeelsleden van de Zillow Group ontvangen, die bestaat uit jaarlijkse toekenning van aandelenopties krachtens het Stock Option Grant Program for Nonemployee Directors onder het Zillow Group, Inc. 2020 Incentive Plan, dat is ingediend als Bijlage 10.1 bij dit Huidige Verslag op Form 8-K en hierin is opgenomen door middel van verwijzing.

Op grond van het NED-programma komen niet-werknemers-bestuurders in aanmerking om op 1 maart een toekenning van aandelenopties te ontvangen voor dat aantal aandelen van de Class C capital stock van het Bedrijf met een Black-Scholes-Merton waarde van $250.000 op de toekenningsdatum, waarbij een vierde van de aandelen onderhevig aan deze optietoekenning per kwartaal onvoorwaardelijk wordt over een jaar en een uitoefenprijs per aandeel gelijk is aan de slotkoers van de Class C capital stock van het Bedrijf op de toekenningsdatum. Naast Zillow heeft Bill tijdens zijn venture carrière geïnvesteerd in en zitting gehad in de raad van bestuur van bedrijven als Jamdat (IPO: JMDT, overgenomen door EA), GrubHub2 (IPO: GRUB), Nextdoor3 (IPO: KIND), OpenTable4 (IPO: OPEN, Overgenomen door Priceline), Stitch

door Priceline), Stitch Fix5 (IPO: SFIX) en Uber6 (IPO: UBER). Hij is ook een Chartered Financial Analyst.