Zhongchang International Holdings Group Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van HKD 36,59 miljoen, vergeleken met HKD 36,99 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 246,28 miljoen HKD, vergeleken met een nettoverlies van 181,08 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,3272 HKD, vergeleken met een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,0629 HKD een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,3272 HKD, vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,0629 HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg 0,2189 HKD, tegen een verlies per aandeel van 0,161 HKD een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg 0,2189 HKD, tegen een verwaterd verlies per aandeel van 0,161 HKD een jaar geleden.