Zhongchang International Holdings Group Limited heeft aangekondigd dat op basis van een voorlopig overzicht van de niet-geauditeerde managementrekeningen van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2021 en andere informatie waarover de onderneming momenteel beschikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het meest recente ontwerp-taxatierapport van onroerend goed, opgesteld door een onafhankelijke taxateur per 31 december 2021, de onderneming naar verwachting een aan de eigenaars van de onderneming toe te rekenen winst zal boeken van niet minder dan HKD 220 miljoen voor het boekjaar 2021, in vergelijking met een aan de eigenaars van de onderneming toe te rekenen verlies van ongeveer HKD 181 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2020. Die verwachte stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een eenmalige winst op de verkoop van 100% van de aandelen in Shanghai Yuexin Enterprise Management Consultancy Co. Ltd.