Zhejiang Reclaim Construction Group Co, Ltd. kondigde op de BAVA van 28 februari 2022 aan dat de onderneming de benoeming van Qian Ronglu tot onafhankelijk bestuurder heeft goedgekeurd.