Zhejiang Reclaim Construction Group Co, Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor de negen maanden eindigend op 30 september 2020. Voor de negen maanden kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 1.165,524 miljoen, vergeleken met CNY 2.167,826 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 22,203 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 136,909 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 118,353 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 89,669 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,1034, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0784 een jaar geleden.