Zenith Capital Corp. (Zenith of de Vennootschap) kondigde de benoeming aan van Dr. Brad Thompson, PhD, tot lid van haar raad van bestuur. Dr. Thompsons benoeming valt samen met het terugtreden van Dr. Eldon Smith uit de raad van bestuur, met ingang van heden. Dr. Smith was lid van Zeniths raad van bestuur vanaf de oprichting in 2013.