Yuasa Trading Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 en het boekjaar eindigend op 31 maart 2024. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 252.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 5.900 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 6.300 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 300,55.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 523.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 15.400 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 11.700 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 558,17.