Yuasa Trading Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 523.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 15.400 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 12.400 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 589,32.