Yuan Heng Gas Holdings Limited verstrekte niet-gecontroleerde geconsolideerde winst toerekenbaar voor de zesde maanden eindigend op 30 september 2022. De Groep zal naar verwachting een niet-gecontroleerde geconsolideerde winst toerekenbaar aan eigenaars van de
Vennootschap van ongeveer RMB 89,6 miljoen boeken voor de zesde maanden eindigend op 30 september 2022, vergeleken met de niet-gecontroleerde geconsolideerde winst toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap van ongeveer RMB 38,8 miljoen opgenomen voor de vorige zesde maanden eindigend op 30 september 2021.