Yantai North Andre Juice Co. (SEHK:2218) begint op 22 september 2023 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 25 mei 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 8.716.400 H-aandelen in te kopen, wat 2,44% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Elke terugkoop zal plaatsvinden uit de interne middelen van het bedrijf die wettelijk beschikbaar zijn voor dat doel.

Het doel van het programma is om de intrinsieke waarde en/of de winst per aandeel van het bedrijf te verhogen. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken. De bevoegdheid vervalt op zijn vroegst op de volgende jaarlijkse algemene vergadering of na het verstrijken van een periode van twaalf maanden na het aannemen van het betreffende speciale besluit op de speciale algemene vergadering, de klassenvergadering voor houders van aandelen A en de klassenvergadering voor houders van aandelen H of op de datum waarop de bevoegdheid die door het betreffende speciale besluit is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.

Op 25 mei 2023 had het bedrijf 357.700.000 aandelen uitstaan, bestaande uit 87.164.000 klasse H aandelen en 270.536.000 klasse A aandelen.