Yankuang Energy Group Company Limited (SEHK:1171) begint op 16 november 2023 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni 2023. Volgens het programma zal het bedrijf maximaal 45.498.900 H-aandelen terugkopen, wat 10% van het H-aandelenkapitaal en 0,91% van het totale geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Elke terugkoop zal plaatsvinden uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met de oprichtingsakte en de statuten van het bedrijf en de Companies Act.

Het doel van het programma is om de intrinsieke waarde en/of de winst per aandeel van het bedrijf te verhogen. De bevoegdheid vervalt op de eerstvolgende Algemene Vergadering, de datum waarop de volgende Algemene Vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid volledig is uitgevoerd, tenzij deze wordt gewijzigd of ingetrokken in een Algemene Vergadering. Op 30 juni 2023 had het bedrijf 4.961.360.480 aandelen in omloop, waaronder 2.257.324.473 aandelen A en 454.989.000 aandelen H.