XXF Group Holdings Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor de periode verwacht het bedrijf een winst toe te rekenen aan eigenaars van het bedrijf van niet minder dan RMB 103 miljoen, wat een stijging betekent van niet minder dan 30,5% ten opzichte van een winst toe te rekenen aan eigenaars van het bedrijf van ongeveer RMB 78,9 miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022. De Raad was van mening dat de verwachte toename van de winst toerekenbaar aan eigenaars van het Bedrijf voor het boekjaar 2023 voornamelijk toe te schrijven was aan: het herstel van de negatieve impact van de uitbraken van COVID-19 in 2022, de verhoogde verkoop- en marketinginspanningen van de Groep en de opening van nieuwe zelfbedieningsverkooppunten om de activiteiten van de Groep te laten groeien, waardoor de inkomsten van de Groep toenamen; de toename van de reële waardewinst op gewone aandelen met terugbetalingsrecht; en de toename van de noteringskosten, financieringskosten en op aandelen gebaseerde compensatiekosten, die de bovengenoemde positieve effecten gedeeltelijk compenseerden.