Na een competitief selectie- en aanbestedingsproces door Cosan Consulting Limited is XPS Pensions Group aangesteld om administratieve diensten te verlenen voor de John Lewis Partnership Pensions Trust ("Scheme"). XPS Pensions Group heeft een lange-termijn toewijding aan de administratiemarkt, wat blijkt uit de aanzienlijke financiële investeringen die het bedrijf heeft gedaan in technologie om een toonaangevend administratieplatform te creëren. Het bedrijf stelt mensen centraal, wat blijkt uit de 'Investors in People'-accreditatie en de reeks netwerken en steungroepen die het heeft opgericht.

Het John Lewis Partnership (JLP) is het grootste werknemersbedrijf in het Verenigd Koninkrijk en het moederbedrijf van de winkelmerken John Lewis en Waitrose, die in Trust eigendom zijn van meer dan 74.000 Partners. Het plan heeft betrekking op bijna honderdvijfenzestigduizend leden.