Antwerpen, 26 April 2024

Adviserende stemming overeenkomstig artikel 7:149 WVV

Adviserende stemming overeenkomstig artikel 7:149 WVV

Artikel 7:149 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vereist dat Xior Student Housing NV (de "Vennootschap") haar remuneratieverslag afzonderlijk ter adviserende stemming voorlegt aan haar aandeelhouders. Het remuneratieverslag is terug te vinden in sectie 6.1.17 van het Jaarlijks Financieel Verslag van 2023.

Hoewel de Vennootschap de volste intentie had om deze afzonderlijke adviserende stemming op de agenda te plaatsen (zoals ze in het verleden altijd heeft gedaan), is dit agendapunt door een onbedoelde technische fout weggelaten uit de definitieve gepubliceerde versie van de oproeping voor onze gewone algemene vergadering van 16 mei 2024. Aangezien het voor de Vennootschap juridisch niet mogelijk is om de agenda voor de komende gewone algemene vergadering te wijzigen, heeft de Raad van Bestuur besloten dat dit agendapunt zal worden toegevoegd aan de agenda van een buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op een datum voorafgaand aan de oproepingsdatum van de gewone algemene vergadering van volgend jaar. Dit zal ervoor zorgen dat de aandeelhouders van de Vennootschap hun adviserende stem over het remuneratieverslag van 2023 kunnen uitoefenen en dat de Vennootschap met hun stem rekening kan houden in het volgende remuneratieverslag (zoals bedoeld in artikel 7:149 WVV).

Het remuneratieverslag zal worden gepresenteerd tijdens de gewone algemene vergadering van 16 mei 2024 en eventuele vragen van aandeelhouders met betrekking tot het verslag zullen worden beantwoord in overeenstemming met artikel 7:139 WVV. Deze presentatie zal worden herhaald op de bovengenoemde buitengewone algemene vergadering, waar opnieuw eventuele vragen van aandeelhouders met betrekking tot het verslag zullen worden beantwoord in overeenstemming met artikel 7:139 WVV.

De Raad van Bestuur

1

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Xior Student Housing NV published this content on 26 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2024 15:00:56 UTC.