Xinjiang Hejin Holding Co.,Ltd heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde de onderneming een omzet aan van CNY 71.200 miljoen, tegen CNY 66.032 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg CNY 473.694,15 tegenover CNY 6.686 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg CNY 457.315,95 tegenover CNY 8,552 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0012 tegen CNY 0,0222 een jaar geleden.