Xinjiang Hejin Holding Co, Ltd heeft op haar Buitengewone Algemene Vergadering van 14 februari 2022 de verkiezing goedgekeurd van Gan Li, Li Gang, Li Qiang, Wang Juan en Bai Juqiang als niet-onafhankelijke bestuurders, Gao Wensheng en Chen Hongliu als onafhankelijke bestuurders en Liu Yanhong en Deng Yanrong als niet-werknemers-toezichthouders.