Xingda International Holdings Limited heeft tijdens haar AVA op 29 mei 2024 een slotdividend van 13,0 HK cent per aandeel van de vennootschap vastgesteld voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023.