De raad van bestuur van Xingda International Holdings Limited kondigt de volgende wijzigingen aan: De heer Luo Tiejun heeft ontslag genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, lid van elk van het auditcomité en het remuneratie- en managementontwikkelingscomité.
het auditcomité en het remuneratie- en managementontwikkelingscomité van het bedrijf met ingang van 3 april 2024 om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijke en andere zakelijke verplichtingen.