Het bestuur (de "Raad van Bestuur") van Xingda International Holdings Limited heeft aangekondigd dat met ingang van 15 januari 2024: De heer Hang Youming (?de heer Hang?) is benoemd tot uitvoerend bestuurder; de heer Wang Jin (?de heer Wang?) is benoemd tot uitvoerend bestuurder; en mevrouw Wang Yu (?mevrouw Wang?) is benoemd tot uitvoerend bestuurder. De heer Hang Youming, 55 jaar oud, is werkzaam als Vice President van Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Co. Ltd. Ltd. (?Jiangsu Xingda?) en is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van de Groep.

Hij trad in mei 1994 in dienst bij Jiangsu Xingda Steel Cord Group Company, de voorganger van Jiangsu Xingda, waar hij de functie van verkoopmanager bekleedde, en werkt sinds de oprichting in 1998 voor Jiangsu Xingda. De heer Hang heeft meer dan 20 jaar ervaring in de productie van staalkoord voor radiaalbanden. Op de datum van deze aankondiging is de heer Hang de schoonzoon van de heer Liu Jinlan, een uitvoerend bestuurder, en de zwager van de heer Liu Xiang, een uitvoerend bestuurder, en de heer Liu Tao.

Op de datum van deze aankondiging is de heer Hang een controlerende aandeelhouder en een partij die in overleg handelt met de heer Liu Jinlan, de heer Liu Xiang, de heer Tao Jinxiang en de heer Zhang Yuxiao krachtens een overeenkomst tussen vijf partijen gedateerd 29 augustus 2005, zoals aangevuld door aanvullende overeenkomsten gedateerd 15 november 2005 en 29 november 2022 (de ?vijfpartijenovereenkomst?), en ook een partij die in overleg handelt met Great Trade Limited, In-Plus Limited, Perfect Sino Limited, Power Aim Limited, Wise Creative Limited, Widen Success Holdings Limited en dhr. Liu Tao krachtens een overeenkomst van 29 november 2022 (de ?AIC-overeenkomst?). De heer Wang, 44 jaar oud, is een senior econoom en werkt sinds 2004 bij de Groep. Hij studeerde in januari 2016 af aan de Jilin Universiteit met als hoofdvak financiën.

Hij werkte van augustus 2001 tot februari 2004 als boekhoudkundig supervisor in Xinghua Dainan subfiliaal van China Construction Bank Corporation. Later trad hij in dienst bij Jiangsu Xingda en was hij (i) boekhoudkundig opzichter van maart 2004 tot december 2004; (ii) financieel opzichter van januari 2005 tot juni 2006; en (iii) sinds 2006 directeur van de financiële afdeling. De heer Wang houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met financieel en boekhoudkundig management en heeft veel ervaring met nationale financiën en fiscale wet- en regelgeving.

Mevrouw Wang Yu, 42 jaar oud, heeft een mastergraad in Bestuurskunde en Management behaald aan de Nationale Universiteit van Singapore. Mevrouw Wang trad in maart 2023 in dienst bij de Group en is momenteel werkzaam als general manager van het internationale verkoophoofdkantoor van Jiangsu Xingda, verantwoordelijk voor het management en de coördinatie van de internationale verkoop. Mevrouw Wang werd in juli 2016 verkozen tot lid van het Gemeentelijk Comité van Guangzhou van de Chinese Democratische Liga, en in januari 2017 tot lid van het 13e Gemeentelijk Comité van Guangzhou van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese Volk.

Mevrouw Wang heeft vele jaren ervaring in de auto- en bandenindustrie. Voordat ze bij de Groep kwam, werkte mevrouw Wang bij Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. en Guangzhou Wanli Group, waar ze managementfuncties en hogere leidinggevende functies bekleedde.