De raad van bestuur ("Board") van Xingda International Holdings Limited kondigt de volgende wijzigingen aan: De heer Zhang Yuxiao ("de heer Zhang") heeft ontslag genomen als uitvoerend bestuurder, financieel directeur van het bedrijf (de "financieel directeur"), gevolmachtigd vertegenwoordiger van het bedrijf ("gevolmachtigd vertegenwoordiger") voor de toepassing van Regel 3.05 van de Regels voor de notering van effecten (de "Noteringsregels") op The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Effectenbeurs"), de voorzitter van elk van het uitvoerend comite en het investerings- en internationaal ontwikkelingscomite van het Bedrijf met ingang van 28 mei 2024 om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijke en andere zakelijke verplichtingen.