De introductie van iLien ResiFixture door Wolters Kluwer Compliance Solutions is een belangrijke stap om kredietverstrekkers te helpen hun belangen veilig te stellen voor leningen die betrekking hebben op vaste activa die fysiek aan een woning zijn bevestigd.

Zekerheden zoals zonnepanelen, HVAC-apparatuur, zwembaden en spa's en andere zaken die niet gemakkelijk van een woning kunnen worden verwijderd, vallen onder de categorie activa die door deze onlangs gelanceerde oplossing worden beschermd. Als het aankomt op het veiligstellen van aan een inrichting gerelateerde belangen, worden kredietverstrekkers geconfronteerd met tal van obstakels bij het bereiken van het benodigde beschermingsniveau. Uitdagingen zijn onder andere problemen bij het opbouwen en onderhouden van een uitgebreide kennis van de verschillende vereisten, het gebrek aan gemakkelijk toegankelijke, betrouwbare informatie over eigendommen, lange doorlooptijden en relatief frequente afwijzingen van juridische depots.

Er zijn vaak onnauwkeurigheden bij de indiening en er zijn hogere kosten verbonden aan het handmatig verwerken van grote volumes. Om de extra beschermingslaag voor zekerheden in verband met vaste activa te verkrijgen, moet er meestal een UCC-1 (Uniform Commercial Code Financing Statement) worden ingediend bij zowel de staat als het district. Deze deponeringen kunnen kredietverstrekkers in staat stellen om voorrang te krijgen op een andere entiteit met een belang in hetzelfde eigendom, terwijl het risico van een faillissement van de debiteur en verlies van apparatuur wordt beperkt.

Maar ze vereisen een extra niveau van eigendomsinformatie en verschillende deponeringsstappen op staats- en districtsniveau, wat kredietverstrekkers voor unieke uitdagingen stelt. De iLien ResiFixture service verlicht deze uitdagingen en maakt gebruik van automatisering om het depotproces te transformeren. Kredietverstrekkers hoeven alleen de essentiële UCC-informatie te verstrekken, terwijl de logica van het platform het zoeken naar de wettelijke omschrijving en de vereiste UCC-inschrijving in het juiste rechtsgebied afhandelt, waarbij Wolters Kluwer experts alle resterende stappen, inclusief afwijzingen, afhandelen.

Uiteindelijk verlaagt deze aanpak de kosten, bespaart hij tijd en vermindert hij het risico voor kredietverstrekkers, en dat alles met volledige transparantie. Wolters Kluwer Compliance Solutions is een marktleider en vertrouwde leverancier van oplossingen en diensten op het gebied van risicobeheer en naleving van regelgeving voor Amerikaanse banken, kredietverenigingen, verzekeraars en effectenbedrijven. Het bedrijf maakt deel uit van de Wolters Kluwer Financial & Corporate Compliance (FCC)-divisie en helpt deze financiële instellingen bij het efficiënt beheren van risico's en wettelijke nalevingsverplichtingen, en bij het verkrijgen van de inzichten die nodig zijn om zich te concentreren op het beter bedienen van hun klanten en het uitbreiden van hun bedrijf.