Winsome Resources kondigde aan dat het een bindende overeenkomst heeft gesloten met Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (Stornoway) en 11272420 Canada Inc. (samen de verkopers) op grond waarvan Winsome (onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank van Quebec) een exclusieve call-optie (optie) heeft verkregen om, naar eigen keuze, de activa te verwerven die de Renard-mijn en bijbehorende infrastructuur (Renard) omvatten, of het volledige geplaatste kapitaal in Stornoway. Winsome ziet de voorgestelde overname als een kans om zijn impact op de ontwikkeling van Winsome's 100% eigendom Adina lithiumproject (Adina) te minimaliseren, en voor de uiteindelijke omzetting van Renard's bestaande infrastructuur in een lithiumverwerkingsbedrijf. In de komende maanden zullen ook andere potentiële mogelijkheden en voordelen worden bestudeerd.

De optie geeft Winsome het recht om de activa of het volledige geplaatste kapitaal in Stornoway te verwerven vóór 30 september 2024, tenzij verlengd (optieperiode). Winsome zal de Optieperiode gebruiken om de potentiële technische, economische, ecologische en sociale haalbaarheid van het herbestemmen van Renard te beoordelen, de optimale transactiestructuur te identificeren en te onderhandelen over definitieve documenten om de voorgestelde overname te effectueren.