Lithium Royalty Corp. meldt dat Winsome Resources Limited de eerste bron heeft aangekondigd voor zijn toonaangevende lithiumproject Adina in Quebec, Canada, dat voor 100% in handen is van Winsome. Winsome kondigde een eerste uitgestelde minerale bron aan van 59 miljoen ton met een lithiumoxidegehalte (Li2O) van 1,12%, bij een cut-off grade van 0,6%.

Dit is een substantiële ontdekking en katapulteert de bron naar de op vier na grootste lithiumafzetting in Quebec in ton. De bron is ook een belangrijke mijlpaal voor Winsome en voor de royaltyposities die Lithium Royalty Corp. ("LRC") bezit op het Adina Project, waaronder een bruto overriding revenue royalty (GOR) van 4,0% en een net smelter return (NSR) van 2,0% op bepaalde claims op het Adina Project.

"Lithium Royalty Corp.' was een vroege supporter van Winsome na de succesvolle afsplitsing van MetalsTech Limited in 2021. De bron op het Adina Project is gebaseerd op 27.625 meter boringen en analyses uit 93 boorgaten.

De bron omvat een staaklengte van 1,34 km die open blijft naar het oosten en westen langs de stijgende lijn naar het noorden, en op diepte. Boringen hebben mineralen aangetroffen tot een diepte van 300 m onder het oppervlak. Opwaarts potentieel door verdere uitbreiding van de minerale reserves - Winsome is goed gefinancierd (kassaldo van AUD 60 miljoen per 11 december 2023) terwijl het in 2024 meer dan 50.000 m infill- en step out-boringen uitvoert bij Adina.

Winsome heeft vijf boortorens ter plaatse en verwacht wordt dat er in de eerste helft van 2024 meer dan 25.000 m aanvullende analyses zullen worden ontvangen om de minerale bron bij te werken. Winsome heeft een totale strekkingslengte van 3,1 km lithiummineralen gedefinieerd op het Adina-project, wat wijst op een stijgingspotentieel ten opzichte van de huidige bronzone die een strekkingslengte van 1,34 km omvat. Winsome is van plan om de aanvullende analyses in de eerste helft van 2022 op te nemen in een bijgewerkte bron, die later in 2024 een geplande pre-feasibility studie zal ondersteunen om het project verder naar productie te brengen.

Betekenisvolle positieve gevolgen voor LRC - De aankondiging van Winsome's mineraalreserves onderstreept de voordelen van LRC's strategie om zich te richten op activa met een hoge kwaliteit, lage kosten en een lage mate van technische complexiteit. Deze aankondiging is een voorbeeld van LRC's vermogen om partners te worden en lithiumbedrijven te financieren in verschillende exploratie- en ontwikkelingsstadia ten gunste van alle belanghebbenden.