Winfull Group Holdings Limited heeft een winstprognose gegeven voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022. Voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022 (de "Periode") wordt verwacht dat het verlies van de Groep toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap voor de Periode zal dalen met 65% tot 75%, in vergelijking met het verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap van ongeveer 71 miljoen HKD voor de zes maanden eindigend op 31 december 2021. De aanzienlijke daling van het verlies toerekenbaar aan de eigenaars is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van het reële waardeverlies van vastgoedbeleggingen voor de Periode.

De Vennootschap is nog bezig met het afronden van de resultaten van de Groep over de Periode. De informatie in deze aankondiging is slechts een voorlopige beoordeling door het management van de Vennootschap op basis van informatie waarover de Raad momenteel beschikt, met inbegrip van de niet-gecontroleerde geconsolideerde managementrekening van de Groep voor de Periode, en is niet gebaseerd op cijfers of informatie die door de accountant van de Vennootschap zijn gecontroleerd of beoordeeld.