Winfull Group Holdings Limited gaf een geconsolideerde winstverwachting voor de zes maanden eindigend op 31 december 2021. De raad van bestuur van de vennootschap informeerde de aandeelhouders van de vennootschap en potentiële investeerders dat op basis van een voorlopig nazicht van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 31 december 2021, verwacht wordt dat de Groep waarschijnlijk een verlies vóór belastingen zal boeken in de geconsolideerde financiële resultaten van de vennootschap voor de Periode binnen een bereik van HKD 60 miljoen tot HKD 75 miljoen in vergelijking met het verlies vóór belastingen in de geconsolideerde financiële resultaten van de vennootschap voor de zes maanden eindigend op 31 december 2020 van ongeveer HKD 16 miljoen. De Raad is van oordeel dat deze wijziging voornamelijk te wijten is aan de volgende verliezen of wijzigingen die voor de Periode werden geboekt: reële waarde verlies op vastgoedbeleggingen; reële waarde verlies op eigen-vermogensinstrumenten en financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening; en daling van de rente-inkomsten en wisselkoerswinsten in de overige inkomsten.