Winfull Group Holdings Limited heeft een geconsolideerde winstprognose gegeven voor het jaar eindigend op 30 juni 2022. De verwachting is dat de groep voor het jaar eindigend op 30 juni 2022 waarschijnlijk een geconsolideerd verlies zal boeken dat kan worden toegerekend aan de eigenaars van de onderneming, vergeleken met een geconsolideerde winst die kan worden toegerekend aan de eigenaars van de onderneming voor het jaar eindigend op 30 juni 2021.