WIN-Partners Co., Ltd. heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Het bedrijf verwacht voor dat jaar een dividend uit te keren van JPY 51,00 tegen JPY 50,00 per aandeel in de vorige periode.