WIN-Partners Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het eerste halfjaar en het gehele jaar eindigend op 31 maart 2024. Voor het eerste halfjaar verwacht de onderneming een netto-omzet van ¥ 35.100 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 1.030 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥ 700 miljoen of ¥ 24,63 basis per aandeel.

Voor het gehele jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van ¥ 75.500 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 2.830 miljoen en een aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen winst van ¥ 1.930 miljoen of ¥ 67,91 basis per aandeel.