Wilmar International Limited kondigt de volgende wijzigingen in haar bestuur aan: Benoeming van de heer George Yong-Boon Yeo tot niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van het bedrijf, met ingang van 19 april 2024. Na de bovenstaande wijzigingen is de samenstelling van de Raad als volgt: Uitvoerend Bestuurders: De heer Kuok Khoon Hong (voorzitter en Chief Executive Officer), de heer Pua Seck Guan (Chief Operating Officer), mevrouw Teo La-Mei (Group Legal Counsel en Company Secretary). Niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurders: De heer Kuok Khoon Ean, De heer Kuok Khoon Hua (Opmerking: Mevrouw Tong Shao Ming is plaatsvervanger van De heer Kuok Khoon Hua), De heer Gregory Morris (Opmerking: De heer Juan Ricardo Luciano is plaatsvervanger van De heer Gregory Morris).

Niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders: De heer Lim Siong Guan (Lead Independent Director), de heer Kishore Mahbubani, de heer Soh Gim Teik, Dr Chong Yoke Sin, Dr Cheung Chi Yan, Louis, mevrouw Jessica Cheam, de heer George Yong-Boon Yeo. De samenstelling van de comités van de Raad van Bestuur blijft ongewijzigd. De raad erkent de behoefte aan geleidelijke vernieuwing van het bestuur en is van mening dat de benoeming van de heer Yeo, die een diepgaande en uitgebreide kennis en expertise heeft in de publieke sector en internationale zaken, een bijdrage kan leveren aan de raad van Wimar en waardevolle inzichten kan verschaffen in wereldwijde zakelijke en politieke kwesties, wat van groot nut zal zijn voor Wilmar, dat in meer dan 50 landen actief is.

De heer Yeo is momenteel onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van AIA Group, genoteerd aan de Hong Kong Stock Exchange, Pinduoduo, genoteerd aan NASDAQ, en Creative Technology, genoteerd aan de Singapore Stock Exchange. Hij is momenteel ook gaststudent aan de Lee Kuan Yew School of Public Policy van de Nationale Universiteit van Singapore en is onlangs benoemd tot Distinguished Nonresident Fellow van de Contemporary China and the World van de Hong Kong University. De heer Yeo was eerder lid van het parlement van Singapore van 1998 tot 2011 en bekleedde verschillende hoge functies, waaronder minister van Informatie en Kunsten, minister van Volksgezondheid, minister van Handel en Industrie en minister van Buitenlandse Zaken.

De heer Yeo was ook voorzitter van Kerry Logistics Network Ltd. (een op de HKSE genoteerde onderneming). (een op de HKSE genoteerde onderneming) van augustus 2012 tot mei 2019 en directeur van Kerry Holdings Limited van juli 2016 tot mei 2019. De heer Yeo was voorheen een niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder van Wilmar van 1 november 2014 tot 31 december 2017. Hoewel hij geen genomineerde was van de Kuok/Kerry groep toen hij in de Wilmar Board zat, werd hij toen beschouwd als een Niet-Onafhankelijke Bestuurder vanwege zijn associatie met de Kuok/Kerry groep van bedrijven, die belangrijke aandeelhouder(s) zijn van Wilmar, maar geen gerelateerde bedrijven.

De Benoemingscommissie en de Raad hebben overwogen dat er meer dan zes opeenvolgende boekjaren zijn verstreken sinds de heer Yeo zitting had als Bestuurder van Wilmar. Verder heeft de heer Yeo geen huidige aanstelling binnen Wilmar en de Kuok/Kerry groep van ondernemingen, en heeft hij geen zakelijke relaties gehad met Wilmar sinds hij in december 2017 uit de Wilmar Board stapte en met de Kuok/Kerry groep van ondernemingen sinds mei 2021, toen hij stopte als Senior Advisor voor de Kuok/Kerry groep van ondernemingen. De heer Yeo heeft ook bevestigd dat hij niet gewend is of onder enige verplichting staat, formeel noch informeel, om te handelen in overeenstemming met de aanwijzingen, instructies of wensen van de Kuok/Kerry groep van ondernemingen met betrekking tot de zakelijke aangelegenheden van Wilmar.