Whitemud Resources Inc. heeft een operationele update gegeven. Tijdens het tweede kwartaal van 2023 heeft Whitemud een kleinschalige flash calciner in gebruik genomen en getest op de Wood Mountain, SK mijnlocatie. De tests toonden aan dat het flash calcineerproces ruwe kaolien omzette in metakaolien met een snelheid en efficiëntie die overeenkwamen met de verwachtingen van Whitemud en de eerste prestatietests van de metakaolien leverden positieve resultaten op.

Er zijn aanvullende productie- en testactiviteiten gepland om de haalbaarheid te bepalen van het ontwerpen van een volledige productie flash calciner ter vervanging van het bestaande roterende ovenproces. Dit zou resulteren in een lagere energie-input, waardoor de productie van metakaolien milieuefficiënter en kosteneffectiever zou zijn.